1 Ekim 2023, Pazar

İhsaniye Cami

Üsküdar Salacak’ta, Dr. Sıtkı Özferendeci Sokağı ile Neyzenbaşı Halil Can Sokağı arasında bulunan İhsaniye Cami, 1755 yılında Sultan III. Osman tarafından yaptırılmıştır.

Caminin cümle kapısı üzerinde bulunan 1870 tarihli sekiz mısralı bir tamir kitabesi vardır. Kitabede, caminin ilk haliyle ahşap olarak yapıldığı, inşasından 108 yıl sonra yandığı, bu şekilde 10 sene kaldıktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından tekrar kârgir olarak yapıldığı anlatılmaktadır:

Pir Mahmud Hüdâyî Azizü’l-kadrin
Kılub Sultan Osman Han-ı salis ibtida inşa
Bu cami oldu bir hayli zaman yahu ibadetgâh
Tamamiyle olub on yıl mukaddem muhterik nâgâh
Cema’ati gezerdi arayub her su ibadetgâh
Bu kerre akçeler sarfiyle evkâf-ı Hümâyundan
Mücedded kârgir inşâ olundu şu ibadetgâh
Senih ihyasına tekbir ile tarih ider inşâd
Metin oldu yine âlâ yapıldı bu ibadetgâh
1287 (1870)

Birçok tamirlerle günümüze ulaşan cami, kare planlı ve ahşap çatılıdır. Caminin mihrabı mermer, minberi ahşap, tavanı ise beton olup orta kısmı kubbelidir. Tek minareli ve tek şerefelidir.

Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir