1 Ekim 2023, Pazar

Nasuhi Mehmet Efendi Cami

Üsküdar Salacak’ta, Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan Nasuhi Mehmet Efendi Cami’nin inşasına 1684 yılında Moralı Sadrazam Hasan Paşa tarafından başlanmış, ancak maddi gücü yetmediğinden masrafları Şeyh Mehmed Nasûhî Efendi tarafından ödenerek 1688 yılında tamamlanmıştır. Hasan Paşa caminin girişine 1705 yılında bir çeşme yaptırmıştır.

Evkaf Nezâreti tarafından 1902 yılında onarımı gerçekleştirilen cami, tekkelerin kapatılmasının ardından 1925 yılından itibaren cami olarak kullanılmaya başlanmış, türbe uzun bir süre ziyarete kapalı tutulmuş, harem ve selâmlık bölümlerini de Mehmed Nasûhî Efendi’nin neslinden gelenler mesken olarak kullanmıştır. 1960’lı yıllardan sonra selâmlık bölümü özgün biçimine sadık kalınmaksızın yenilenmiş, depremde hasar gördüğü için XX. yüzyılın başlarında yıktırılan minare aynı aileden Alâeddin Nasûhîoğlu tarafından 1966 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.

Caminin tavanı ve minberi ahşap, mihrabı ise niş şeklinde duvar içine girmiştir. Tek minareli ve tek şerefeli olan bu caminin, türbesinde Mehmed Nasûhî Efendi medfundur.

Resimler

Video

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir