1 Ekim 2023, Pazar

Küçük İhsaniye Cami

Üsküdar Salacak’ta, İhsaniye Cami Sokak’ta bulunan Küçük İhsaniye Cami, 1755 yılında Sultan III. Osman tarafından mescit olarak yaptırılmıştır.

Mescit 1765-1766 yıllarında Sultan III. Mustafa tarafından tamir edilmiştir. Bu tamir sırasında kapısı üzerine konulan kitabe, şu anda İhsaniye Cami’nin üst katında kadınlar bölümünde minareye girilen kapı üzerindedir:

Sâhibu’l-hayrat Osman Han’ın âsârı olub
Yapdı İhsaniye namıyla mahallat-ı cedid
Mescid ile cami’ye bi’r-i mahsus yapdılar
Fî-sebîlillâh câri mai lezzat birr-yer
Çün mürûr-ı zaman ile tamire muhtaç olmağın
Bildi Sultan Mustafa Han itdi ihya-i cedid
Bu mahalde sâhibu’l-hayre du’a tarihidir
Cami’in tamiri oldu cümleye ihsan-ı mescid
1179 (1765-1766)

Derviş Ahmed Efendi tarafından mescide minber koyularak, mabet cami haline getirilmiştir. 1890-1891 yıllarında cami yeniden tamir edilmiş, sol tarafına da tuğla bir minare ilave edilmiştir. 1935 yılında mevcut olduğu bazı haritalarda görülen cami, 1980’li yılların sonuna kadar arsa halinde olup sadece minaresinin kaidesi durmakta iken, iki hayırsever tarafından 1989 yılında yeniden yaptırılmıştır.

Meyilli bir arazide bulunduğundan, fevkani olan cami, alt-üst pencereli olup üsttekiler vitraylıdır. Alt pencerelerin üstüne kadar çini ile kaplıdır. Tek minareli ve tek şerefeli olan bu cami, İhsaniye Mescidi olarak da bilinmektedir.

Resimler

Video

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir