25 Temmuz 2021, Pazar

Üsküdar Tarihi Yerler Listesi ve Haritası

Üsküdar ilçesinde bulunan tarihi yerlerin listesine ve konumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Üsküdar İlçesi Tarihi Yerler Listesi

  • Camiler – Kiliseler – Sinagoglar
  • Hamamlar
  • Tekkeler – Türbeler – Mezarlıklar
  • Sıbyan Mektepleri – Okullar – Kütüphaneler
  • Külliye Alanları ve Diğer Külliye Yapıları
  • Yalılar – Köşkler – Konaklar
  • Karakollar – Hastaneler
  • Çeşmeler – Sebiller
  • Su Terazileri – Maksemler – Kuyular
  • Diğer Yapılar
Ahmediye Cami
Ahmet Çelebi Cami
Altunizade İsmail Zühtü Paşa Cami
Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Cami
Aşçıbaşı Cami
Ayazma Cami
Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Cami
Balaban Tekkesi Mescidi
Beylerbeyi Abdullahağa Cami
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Cami
Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Cami
Bulgurlu Bayrampaşa Cami
Bulgurlu Mescid Cami
Burhaniye Cami
Bülbüldere Fevziye Hatun Cami
Büyük Selimiye Cami
Cevri Kalfa Cami
Çakırcıbaşı Hasan Paşa Cami
Çiçekçi Küçük Selimiye Cami
Çilehane Mescidi
Çinili Cami
Defterdar Tahir Efendi Cami
Divitçiler Cami
Faik Bey Cami
Fatma Hatun Cami
Fenai Ali Efendi Cami
Karacaahmet Cami
Geredeli Çelebi Cami
Gülfem Hatun Cami
Hacı Bedel Mustafa Efendi Cami
Hacı Hesna Hatun Cami
Hacı Ömer Efendi Cami
Hamdullah Paşa Cami
Hüsrev Ağa Cami
İhsaniye Cami
İmrahor Cami
İranlılar Cami
Kandilli Cami
Kaptan Paşa Cami
Karadavud Paşa Cami
Karakadı Alaaddin Cami
Kartal Baba Cami
Kerime Hatun Cami
Kısıklı Abdullahağa Cami
Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Cami
Kurban Nasuh Baba Cami
Kuzguncuk Cami
Küçük İhsaniye Cami
Küplüce Cami
Malatyalı İsmail Ağa Cami
Mevlevihane Mescidi
Mihrimah Sultan Cami
Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi Cami
Muhasebeci Abdi Efendi Cami
Mustafa Kavsar Baba Cami
Müderris Abdülbaki Efendi Cami
Murat Reis Cami
Nalçacı Halil Cami
Namazgah Cami
Nasuhi Mehmet Efendi Cami
Pazarbaşı Cami
Rum Mehmet Paşa Cami
Salacak Fatih Cami
Selami Ali Efendi Tekkesi Cami
Selmanağa Cami
Serçe Hatun Cami
Silahtar Abdurrahman Ağa Cami
Sinan Paşa Cami
Solak Sinan Cami
Şehit Süleyman Paşa Cami
Şehitlik Cami
Şemsi Ahmed Paşa Cami
Şeyh Devati Mustafa Efendi Cami
Şeyh Nevruz Cami
Şuca Ahmetpaşa Cami
Tabaklar Cami
Tavaşi Hasan Ağa Cami
Toygar Hamza Çelebi Cami
Üryanizade Ahmet Esat Efendi Cami
Valide-i Atik Cami
Valide-i Cedid Cami
Vaniköy Cami
Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi
Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi
Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi
Eski Kilise
Kandilli Oniki Havariler Sprotz Yergodasan Arakelotz Ermeni Kilisesi
Profiti İlya Kilisesi
Surp Garabed Ermeni Kilisesi
Surp Haç Ermeni Kilisesi
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Bet Nissim Sinagogu
Ağa Hamamı
Altunizade İsmail Paşa Hamamı
Ayazma Hamamı
Beylerbeyi Hamamı
Bulgurlu Hamamı
Büyük Hamam
Çinili Hamam
Dağ Hamamı
İcadiye Dağ Hamamı
Kuzguncuk Batak Hamamı
İskele Hamamı (Küçük Hamam)
Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane Hamamı
Rum Mehmet Paşa Hamamı
Selimiye Hamamı
Valide-i Atik Hamamı
Afganlılar Tekkesi
Ahmediye Cami Rufai Tekkesi
Alaca Minare Tekkesi
Atik Valide Sultan Tekkesi
Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Tekkesi
Çamlıcalı Mehmet Efendi Tekkesi
Kapıcı Tekkesi
Kaymakçı Tekkesi
Nasuhi Tekkesi
Özbekler Tekkesi
Sandıkçı Şeyh Edhem Baba Tekkesi
Selimiye Tekkesi
Şeyh Hüseyin Efendi Tekkesi
Şeyh Mustafa Efendi Tekkesi
Şeyh Nevruz Tekkesi
Şeyh Nuri Efendi Tekkesi
Şeyh Sadık Efendi Tekkesi
Yaldızlı Tekke
Abacı Dede Türbesi
Abdülfettah Bağdadi El-Akri Türbesi
Alemdar Ahmet Baba Türbesi
Ali Rıza Efendi Türbesi
Asadar Baba Türbesi
Ayşe Hanım Sultan Türbesi
Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi
Balcı Baba Türbesi
Cennet Efendi Türbesi
Ebu’d Derda Türbesi
Fatma Hatun Sultan Türbesi
Fenai Ali Efendi Türbesi
Gizlice Evliya Türbesi
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Türbesi
Gül Baba Türbesi
Hacı Ahmet Paşa Türbesi
Halil Paşa Türbesi
Haşim Baba Türbesi
İbrahim Hayrani Hazretleri Türbesi
İsimsiz Türbe
İskender Baba Türbesi
İvaz Fakih Türbesi
İzmirli Ali Paşa Türbesi
Kaptan-ı Derya Sinan Paşa Türbesi
Karaca Ahmet Tekkesi ve Türbesi
Kavsara Mustafa Baba Türbesi
Kefçe Dede Türbesi
Lütfi Bey Türbesi
Mahmut Bey Türbesi
Mehmed Emin Bedrettinzade Türbesi
Mihrimah Sultan Cami Türbesi
Mustafa Çelebi Sofası
Nakkaş Baba Türbesi
Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi
Nişancı Hamza Paşa Türbesi
Osman Bey Türbesi
Ömer Dede ve Üç Yatırlar Türbesi
Raufi Seyyid Ahmet Efendi Türbesi
Reisü’l-hulefa Mak’ad Ahmet Efendi Türbesi
Reji Komiseri Menapirzâde Nuri Bey Türbesi
Rum Mehmet Paşa Türbesi
Saadettin Efendi Türbesi
Sadrazam İbrahim Ethem Paşa Türbesi
Sadrazam Halil Paşa Türbesi
Süt Baba Türbesi
Şair Şem’i Şem’ullah Efendi Türbesi
Şemsi Ahmed Paşa Türbesi
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Haziresi
Şeyh Mehmet İzzi Bedreddin Efendi Türbesi
Şeyh Mehmet Nuri Efendi Türbesi
Şeyh Salih Efendi Türbesi
Şeyh Selami Ali Efendi Türbesi
Şeyh Mustafa Devati Türbesi
Şeyh Mustafa Efendi Türbesi
Şeyh Ruşen Efendi Türbesi
Zeynep Kamil Türbesi
Ümmügülsüm Hanım Türbesi
Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi
Bağlarbaşı Surp Haç Ermeni Mezarlığı
Bülbülderesi Mezarlığı
Çakaldağı Mezarlığı
Çengelköy Mezarlığı
Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı
Karacaahmet Mezarlığı
Küplüce Mezarlığı
Nakkaştepe Mezarlığı
Taşçılar Mezarlığı
Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi
Ahmediye Cami Sıbyan Mektebi
Altunizade İsmail Zühdü Paşa Mektebi
Askeri Rüşdiye Okulu
Ayazma Sıbyan Mektebi
Baytar Mektebi
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Mukavvithanesi ve Sıbyan Mektebi
Cemaran Ermeni Okulu
Çavuşbaşı Sıbyan Mektebi
Çinili Sıbyan Mektebi
Fatma Hanım Sıbyan Mektebi
Kapıağası Yakup Ağa Sıbyan Mektebi
Kemer Altı Sıbyan Mektebi
Kuleli Askeri Lisesi
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi
Nakkaştepe Okulu
Rüstempaşa Sıbyan Mektebi
Selimiye Sıbyan Mektebi
Sultan III. Selim Nümune Mektebi
Üsküdar Amerikan Lisesi
Üsküdar İdadisi – Paşakapısı İdadisi
Valide-i Atik Darülkurrası
Valide-i Atik Sıbyan Mektebi
Valide-i Cedid Sıbyan Mektebi
Ahmediye Cami Kütüphanesi
Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Kütüphanesi
Pertev Paşa Kütüphanesi
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi
Valide-i Atik Kervansarayı
Ahmediye Medresesi
Çinili Medresesi
Mihrimah Sultan Medresesi
Minkarizade Yahya Efendi Medresesi
Şemsi Ahmed Paşa Medresesi
Valide-i Atik Medresesi
Aziz Mahmut Hüdayi İmareti
Valide-i Atik İmareti
Valide-i Cedid İmareti
Valide-i Cedid Hünkar Kasrı
Valide-i Cedid Muvakkithanesi
Valide-i Atik Darü’l-Hadisi
Ahmediye Külliyesi
Altunizade Külliyesi
Ayazma Külliyesi
Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Külliyesi
Çinili Külliyesi
Mihrimah Sultan Külliyesi
Selimiye Külliyesi
Rum Mehmet Paşa Külliyesi
Şemsi Paşa Külliyesi
Valide-i Atik Külliyesi
Valide-i Cedid Külliyesi
Abdülgaffar Bey Yalısı
Abdülmecid Efendi Köşkü
Abud Efendi Yalısı
Adile Sultan Kasrı
Adile Sultan Sarayı
Ahçıbaşı Konağı
Ahmet Fethi Paşa Yalısı
Ahmet Ratıp Paşa Köşkü
Amiral Vasıf Paşa Konağı
Arapzadeler Yalısı
Baha Bey Yalısı
Başmabeynci Arif Bey Yalısı
Behiç Bey Köşkü
Beylerbeyi Sarayı
Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı
Cemil Molla Köşkü
Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü
Dr. Fazıl Bey Yalısı
Edip Efendi Yalısı
Fazıl Bey Yalısı
Hadi Semi Bey Yalısı
Hafız Ahmet Paşa Yalısı
Halil Haşim Bey Yalısı
Hamit Paşa Yalısı
Hasip Paşa Yalısı
Hüseyin Kazım Bey Yalısı
İbrahim Paşa Köşkü
İhsan Bey Yalısı
İsmail Paşa Yalısı
İsmail Paşa Yalısı
Kadın Efendi Köşkü
Kadın Efendi Yalısı
Kalkavan Yalısı
Kamil Paşa Yalısı
Kıbrıslılar Yalısı
Kont Ostrorog Yalısı
Köçeoğlu Köşkü
Köçeoğlu Köşkü
Küçük Çamlıca Köşkü
Mabeyinci Hafız Mehmet Bey Konağı
Madam Agevni Yalısı
Mahmud Nedim Paşa Yalısı
Mahmut Şevket Paşa Konağı
Marko Paşa Köşkü
Muazzez Hanım Yalısı
Mustafa Nevzat Bey Konağı
Mustafa Reşit Efendi Yalısı
Nazif Paşa Yalısı
Necmettin Efendi Yalısı
Noyel Eram Yalısı
Raife Hanım Yalısı
Recaizade Ekrem Bey Yalısı
Sadullah Paşa Yalısı
Seferoğlu Yalısı
Serasker Rıza Paşa Yalısı
Server Bey Yalısı
Su Köşkü
Sultan Abdülaziz Av Köşkü
Suna Kıraç Yalısı
Şemsettin Bey Yalısı
Şevket Bey Yalısı
Vahidettin Köşkü
Velipaşa Konağı
Yusuf Paşa Yalısı
Çinili Karakolu
Nakkaştepe Karakolu
Paşalimanı Karakolu
Selimiye Kışlası
Şemsipaşa Karakolu
Haydarpaşa Askeri Hastanesi
Valide-i Atik Darü’ş-şifası
Valide-i Atik Tabhanesi
Zeynep Kamil Hastanesi
Ahmediye Cami Sebili
Arif Hikmet Bey Sebili
Çinili Cami Sebili
Hacı Hüseyin Hayri Paşa Sebili
Halil Paşa Sebili
Saadettin Efendi Sebili
Valide-i Cedid Sebili
Ziya Bey Sebili
Bedevi Tekkesi Su Terazisi
Duvardibi Su Terazisi
İbrahim Paşa Su Terazisi
Kapıağası Su Terazisi
Kısıklı Su Terazisi
Nuhkuyusu Suterazisi
Selimiye Su Terazisi-1
Selimiye Su Terazisi-2
Validebağ Su Terazisi
Valide-i Atık Su Terazisi
Valide-i Cedid Su Terazisi
Şerafabad Kasrı Maksemi
Şerefabad Kasrı Su Deposu
Bağlarbaşı Kubbeli Sarnıcı
Beylik Un Değirmeni (Paşalimanı Un Fabrikası)
Bizans Sarnıcı
Fatih Mahkemesi
Florence Nightingale Müzesi
Harem Balıkçı Barınağı
Hububat Ambarları (Paşalimanı Tekel Deposu)
Kız Kulesi
Nemlizade Tütün Deposu
Osmanlı Fil Ambarları
Sadaka Taşı
Salacak Balıkçı Barınağı
Sultan II. Mahmut Nişan Taşı
Üsküdar İskelesi
Üsküdar Mevlevihanesi

Çeşmeler ve kuyular daha sonra eklenecektir.

Üsküdar İlçesi Tarihi Yerler Haritası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir