2 Ekim 2023, Pazartesi

Şemsi Ahmed Paşa Medresesi

Üsküdar’da Sahil Yolu’nda Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Şemsi Ahmed Paşa Medresesi, 1580 yılında Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Medrese “L” şeklinde olup, 12 kubbeli hücreden oluşmaktadır. Hücreler 2.95×2.95 metre boyutlarında, hücre duvarları 0.80 metre kalınlığındadır. Hücrelerin önünde, 18 mermer sütunun taşıdığı, üzeri kubbeli olmayan bir revak vardır. Hücrelerin ortasında 7×7 metre boyutlarında medresenin darü’lkurrası bulunmaktadır.

Medrese, Şemsi Paşa’nın vefatından kısa bir zaman sonra tekke haline getirilmiştir. Medresenin hangi tarihe kadar tekke durumunu muhafaza ettiği belli değildir. Hadîka, eserinde bu medreseden hala tekke diye bahsettiğine göre, tekke ayinleri 1768 yıllarında da yapılıyor olmalıdır. Medrese, 1894 depreminde çok zarar görmüş ve oturulamaz hale gelmiştir. Bu halde iken, 1940 tarihinde Vakıfça aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon, Mimar Süreyya Yücel Bey tarafından yapılmıştır. Medrese, 1953 yılında Şemsi Paşa Halk Kütüphanesi adı ile tekrar hizmete açılmıştır.

Resimler

Eski Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir