29 Temmuz 2021, Perşembe

Valide-i Atik Külliyesi

Üsküdar Valide-i Atik’te, Eski Toptaşı Caddesi ve paralelindeki Tekke Önü Sokağı arasında bulunan Valide-i Atik Külliyesi, 1570-1583 yıllarında Sultan II. Selim’in eşi ve III. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Külliyede; ibadet için cami, çocukların eğitimi için sıbyan mektebi, hadis ve tefsir eğitimi için dârülhadis medresesi, Kur’an öğretimi için dârülkurrâ medresesi, ilmi halk arasında yükseltmek için ayrıca medrese, fakir ve miskinlere vakfedilen imaret, yemeklerin pişirilmesi için mutfak, her nevi hastaların tedavileri için dârüşşifâ, salih ve fukara kimselerin
oturmaları için kervansaray yer almaktadır. Cami ve medrese külliyenin merkezini oluşturur. Bu merkez çevresinde tek yapılar olan tekke, sıbyan mektebi ve hamam ile birlikte, içinde kervansaray, dârülhadis, dârülkurrâ, aşhane, tabhâne ve dârüşşifâ yapıları bulunan birleşik yapı grubu yer almıştır. Caminin güney yönünde de zamanla bir hazîre teşekkül etmiştir.

Cami, medrese, tekke, imaret ve dârüşşifânın duvarları kesme küfeki taşı ile örülmüş, sıbyan mektebi, dârülkurrâ, kervansaray ve hamamda ise bir sıra taş, bir sıra tuğla örgü tercih edilmiştir. Duvarların yanı sıra diğer taşıyıcılardan pâyeler de kesme küfeki taşı ile örülmüş, sütunlar ve başlıklar ise beyaz mermerden yapılmıştır. Üst yapıyı oluşturan kubbe ve tonozlarda örgü malzemesi olarak tuğla kullanılmış, üzerleri kurşunla kaplanmıştır. Pencereler, klasik Osmanlı üslubundaki düzene uygun olarak iki, caminin bazı duvarlarında ise üç sıra halinde tertip edilmiştir.

Valide-i Atik Cami Valide-i Atik Hamamı Valide-i Atik Medresesi

Sultan III. Ahmed’in annesi Gülnûş Vâlide Sultan’ın Üsküdar’da 1710’lu yıllarda yaptırdığı külliyeye kadar Nurbânû Vâlide Sultan Külliyesi diye bilinen külliye, bundan sonra Valide-i Atik Külliyesi olarak anılmaya başlanmıştır.

Resimler

Eski Resimler

Video

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir