1 Ekim 2023, Pazar

Şemsipaşa Karakolu

Üsküdar’da, Üsküdar-Harem Sahil Yolu ile Şemsi Paşa Bostanı Sokak’ın kesişiminde bulunan Şemsipaşa Karakolu, 1842 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

Karakol, Cumhuriyet devrinde Anadolu Kulübü’ne verilmiş ve daha sonra da bir ailenin ikametgahı olmuştur. 1970 yılında onarılan yapı, günümüzde Hava Lokali’dir.

Karakol muntazam kesme taştan yapılmıştır. Caddeye bakan giriş kapısı önünde dört sütunlu bir revak yer almaktadır. Ön cephesinde bulunan pilastrlar, girişi vurgulayan dört adet sütun ve arşitrav şeklindeki düzenleme ile neo klasik üslubu çağrıştırmaktadır. Kapıya iki taraflı taş merdivenle ulaşılmaktadır. Kapı üzerinde dört satır halinde 1842 tarihli, Şair Lebib tarafından hazırlanan kitabenin ortasında Sultan Abdülmecid’in bir tuğrası bulunmaktadır. Kitabe okunamaz hale geldiğinden, 1990 yılında Hava Albayı Osman Kangal tarafından yeniden yazdırılmış, fakat hattatın kitabeyi karıştırması üzerine mısralar yanlış sıralara yerleştirilmiştir:

Hâmî-i âlem emîrü’l-mü’minîn Abdülmecîd
Padişah-ı maşrik ü mağrib penâh-ı müslimîn
Şemsipaşa’da karavulhanenin icâdını
Eyledi ilhâm ol Hakan’a Rabbü’l-âlemîn
Söyledim bu tarz-ı nev inşâsını ben de Lebîb
İki cevher-dâr tarih ile bir beyt-i berîn
Padişah-ı dâd-bahş-ı pür kerem sâhib-i niam
Bu karavulhâneyi yapdırdı pek bâlâ metîn
1258(1842)

Resimler

Eski Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir