1 Ekim 2023, Pazar

Gülfem Hatun Cami

Üsküdar’da, Gülfem Sokak ile Mahkeme Arkası Sokak’ın kesişiminde bulunan Gülfem Hatun Cami, 1539-1540 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman’ın hanımlarından Gülfem Hatun tarafından yaptırılmıştır. Cami medrese, imaret, kervansaray ve türbenin yer aldığı külliye olarak inşa edilen yapılardan sadece cami günümüze ulaşmıştır.

Cami, 1850 yılında, çarşı içindeki bir paçacı dükkanından çıkan yangında semt ile beraber yanmıştır. Kapının üstündeki, şair Senîh’i tarafından düzenlenmiş ve ta’lik hatla yazılmış altı beyitlik kitabeden, bu yangında harap olan caminin, 1868-1869 yıllarında mahalle halkı tarafından toplanan para ile tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Üç sıra halinde yazılmış, altı mısralı tamir kitabesi şöyledir:

Bi-hamdillah yine mamur olub oldu ibadetgâh
Bu Gülfem Camii yanmış idi bir hayli sal akdem
Yine ashâb-ı hayrü himmet arzı iştirak itdi
Nukud-ı vafire sarf eyleyüb inşaya çok âdem
Senîha gül gibi tarih açıldı bağ-ı tabımda
Gülistâne şebih oldu yapıldı Camii Gülfem
sene 1285(1868-1869)

Caminin önünde, etrafı duvarla çevrilmiş bir avlu bulunmaktadır. Ahşap olan son cemaat yeri 1970 yılında kargir olarak yenilenmiştir. Caminin duvarları yığma taştan olup, çatısı ahşaptır. Sağ taraftaki minaresinin kaidesi kesme taş, gövde ve petek kısımları tuğla olup üzeri sıvalıdır. Mihrabı, minberi ve vaiz kürsüsü mermerdir. Şimdiki görünümüyle bir sanat değeri taşımayan tek şerefeli minaresi geç dönemde değişikliğe uğradığından külahı küçük bir kubbe biçimindedir. Caminin sahnına açılan mermer söveli ve kemerli kapısı yapıldığı devirden kalmadır. Caminin kıble tarafında meşruta ve hazire bulunmaktadır.

Resimler

Eski Resimler

Video

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir