2 Ekim 2023, Pazartesi

Çinili Karakolu

Üsküdar Bağlarbaşı’nda Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çinili Karakolu, 1842 yılında Sultan Abdülmecit Han’ın Serasker Rıza Paşa’ya verdiği talimatla inşa edilmiştir. 

Cümle kapısının üzerinde 1258(1842) tarihli, sekiz mısralı bir kitabe vardır. Sultan Abdülmecit’in diğer eserlerinde olduğu gibi, mısraların ortasına bir tuğra hak edilmiştir. Şair Hüsnü’nün, dört satır halinde hazırladığı kitabe şudur:

Şehinşâh-ı cihân Abdülmecid Han felek-pâye
Yine kıldı cünûdun nâil eltâf-ı şâhâne
İdüb ezcümle ferman bu karakolhâne inşâsın
Müşîr-i asker-i Hass Rıza Paşa-yı zî-şâne
Didi Hüsnü kulun âcizâne iki tam tarih
Görünce çün binasını himmet ile irdi pâyâne
Cünûd-u hassına yapdı bu vâlâ mevkii
Sultan Selâmide yapıldı zîb-i vâlâ karavulhane
1258

Karakol olarak yaptırılan bina, bir ara Üsküdar İtfaiye Merkezi ve atlı polis karakolu olmuştur. 1978 yılında, ahşap olan çatısı, tamir edilmek üzere yıktırılmıştır. Karakol binasının yapımı sırasında inşa edilen ve merdivenlerin altında bulunan çeşme bugün mevcut değildir. 1940 tarihlerinde kaldırılmıştır. Son onarım sırasında kitabesi okunmaz hale gelmiştir.

Resimler

Eski Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir