2 Ekim 2023, Pazartesi

Ayazma Hamamı

Üsküdar’da, Enfiyehane Sokağı ile Öğdül Sokağı’nın arasında Ayazma Külliyesi içerisinde bulunan Ayazma Hamamı, Fatih veya Kanuni döneminde Ayazma Sarayı ile beraber, sarayın halkı için yaptırılmıştır. Sultan III. Mustafa tarafından 1760 yılında tamir ettirilerek Ayazma Külliyesi’ne dahil edilen hamam, halkın hizmetine sunulmuştur.

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan 1758 tarihli bir evrakta Ayazma Sarayı’nın arazisinde bulunan bir hamamın yenilenmesi ve hamama bitişik iki dükkan ile birkaç başka tesisin daha tamiri için 59 akçe 5,694 kuruş harcandığı kayıtlıdır. Tezkiretü’l-Ebniye’de de Ayazma Sarayı’ndan bahisle bu hamamın adı geçmekte, eserin Mimar Sinan tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Daha temkinli olan bazı araştırmacılar, hamamın Fatih dönemine ait olduğunu ileri sürmektedir.

I. Dünya Savaşı’nın etkisiyle halkın düştüğü sefalet yüzünden işlenmez hale gelerek terkedilen hamam, 1915-1916’lı yıllarda kapanmıştır. Vakıf malı olduğu halde, sonradan Hile-i Şer’iye ile özel mülkiyete geçmiş, 1974 yılında hamamın şimdiki sahibi Öğdül Sokağı’na bakan tarafına dükkanlar inşa ettirmiştir.

Günümüzde harap halde sadece duvarları bulunan hamamın, ilk binası yığma taştan olup tamir sırasında ilave edilen yerler ince tuğladan yapılmıştır.

Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir