2 Ekim 2023, Pazartesi

Anadolu Hisarı Fatih Sultan Cami

Beykoz’un Anadolu Hisarı semtinde Körfez Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Hisarı Fatih Sultan Cami, Güzelcehisar tamir edilirken Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Kesin bir yapım tarihi yoktur.

Caminin yanmasından dolayı, 1885 yılında Sultan II. Abdülhamid’in emriyle onarılmıştır. İstanbul Şehremini Emin Bey döneminde(1924-1926), Anadolu Hisarı İskelesi önündeki meydan düzenlenirken yapı yıktırılmış ve bugün bulunduğu yere yeniden yapılmıştır.

Tek minareli ve tek şerefeli olan bu caminin bahçesinde 1987 yılında yapılmış olan şadırvan bulunmaktadır.

Kuzeybatı köşede harim duvarına bitişik olarak yükselen kesme taştan minarenin, altıgen geometrik geçmeli korkuluklu şerefesi, kalın konsollarla desteklenmiştir. Taş külahının altında bir girland dizisi dolaşır. Oldukça yüksek kare kesitli kaidesi üzerinde, Tarihnüvis Muhtar Efendi’nin yazdığı bir kitabe bulunmaktadır:

Çünkü yanıp oldu harab, ihyasına kıldı şitab
Sultanı fâruki cenâb, Abdülhamit Hanı zeman,
Kıldıkça m’üminler namaz, itdikçe âşıklar niyaz
Ömrü hümâyunu diraz, kılsun Hüdai müstean
Muhtar tes’id eyledi, târihi muaccen söyledi,
Lütfetti tecdid eyledi, bu camî şâhi cihan.
1301 (M.1885)

Resimler

Eski Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir