25 Şubat 2024, Pazar

Ahmet Çelebi Cami

Üsküdar’da, Hüdai Mahmut Sokak ile Açık Türbe Sokak’ın kesişiminde bulunan Ahmet Çelebi Cami, 1567 yılında Ahmet Çelebi tarafından yapılmıştır.

2 Eylül 1763 gecesi çıkan büyük Üsküdar yangınında yanan cami, 1767 yılında yeniden yaptırılmıştır. 14 Haziran 1789 tarihindeki Açıktürbe yangınında tekrar yanmış ve tekrar yaptırılmıştır.

Caminin duvarları kargir, çatısı ve minaresi ahşaptır. Tek minareli ve tek şerefeli olan caminin, banisi Ahmet Çelebi mihrap önünde medfundur. Taş üzerindeki kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâki. Sâhibu’l-hayrât merhum el-hâc
Ahmed Çelebi ruhicün el-Fâtiha
975 (1567)

Cami hakkında, Haskan şöyle bir bilgi vermektedir: “Eski bir muallim ve İttihatçı olan caminin 40 senelik imamı Ahmet Çitli Efendi bu mabedin Millî Mücadele’de vatanperver Üsküdarlılar’ın gizli merkezlerinden biri olduğunu, yatsı namazından sonra yalnız kendisinin imzaladığı mazbatalarla Anadolu’ya 2000 asker ve 400 subay kaçırıldığını söylemektedir. Semt halkından olup, Sultan Vahdettin’in riyasetinde toplanan Saltanat Şurası’nda Sevr Antlaşması’nı imzalamayan tek muhalif kişi olan Topçu Feriki Ali Rıza Paşa merhum da bu caminin cemaatleri arasında sık sık görülen sima idi. Paşanın konağı, Açıktürbe sokak üzerinde ve bu cami sırasında ve biraz aşağıda bulunmaktadır. Asâlet ve cesaretin timsali olan Ali Rıza Paşa, 19 Ramazan 1339’da (Mayıs 1921) vefat etti. Kabri, Fâtih Cami haziresindedir.”

Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir