2 Ekim 2023, Pazartesi

Zeynep Kamil Hastanesi

Üsküdar Zeynep Kamil’de Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Dr. Burhanettin Üstinel Caddesi’nin kesişiminde bulunan Zeynep Kamil Hastanesi, 1862 yılında Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa ile eşi Mısırlı Zeynep Hanımefendi tarafından yaptırılmıştır. Bedi Şehsuvaroğlu’nun eserine göre hastahanenin yapımına 1860 yılında başlanmıştır. Fakat Lûtfi Efendi Divançe-i Ahmed Lûtfi adlı eserinde hastahanenin 1882 yılında tamamlandığını söylemiştir.

Muayyen vakfiyesi olmayan bina zamanla harabeye yüz tuttuğundan, 1898 yılında Said Halim Paşa, binanın tamiri ve ıslahı ile esaslı bir hastahane haline konulmasını Operatör Cemil Paşa’dan rica etmiş ve lazım gelen tahsisatı da vermiştir. Cemil Paşa bu sayede bir çok yenilikler yapmış, mükemmel bir ameliyathane ile memlekette ilk olarak kalorifer tesisatını kurmuş ve Viyana’dan 9 tane hemşire getirtmiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Cemil Paşa’nın hastahaneden çekilmesi ve Said Halim Paşa’nın gönderdiği tahsisatı kesmesi üzerine bina metruk ve perişan vaziyette kalmıştır. Bir müddet sonra asker tarafından işgal edilmiştir. Bina 1932’de Ebe Leylî Talebe Yurdu iken, 25 Temmuz 1933 tarihinden itibaren belediye emrine geçerek 40 yataklı dahiliye ve hariciye servislerini ihtiva eden bir hastahane olmuştur. 1935 yılında Doğum Evi haline getirilmiştir. Hastahaneye Dr. Eyüp Bey’in ve bilhassa Dr. Fahri Atabey’in çok hizmetleri geçmiştir.

Binanın 2011 yılında restorasyonuna başlanmış ve henüz tamamlanmamıştır.

Resimler

Resim restorasyondan önceki zamana aittir.

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir